Kettendumper Morooka MST – 1500 VD

Kettendumper - Tannenbaum Kettendumper - Maisernte
  • Schüttwinkel: 60 Grad
  • Maschinengewicht: 9.200 kg
  • Leistung: 151 PS
  • Max. Zuladung: 6.300 kg
  • Ladekapazität: Großraummulde: 15 m³
  • Steigfähigkeit (unbeladen): 30 Grad
  • Bodendruck (beladen): 0,28 kg/cm²